Schade aan uw vloer? Wij herstellen het voor u!

Wanneer u schade heeft aan uw vloer kunnen wij van Dynamic Design Floors dit zorgvuldig voor u oplossen.


Gietvloer fundamenteel herstellen of opwaarderen
Wilt u een bestaande  gietvloer laten herstellen naar de kleur en tint die deze jaren geleden had? Soms is er niet veel nodig om uw gietvloer weer de juiste tint en kwaliteit te geven. Gietvloer herstel is snel te realiseren. Zeker als er weinig krassen of beschadigingen voorkomen. Wij herstellen uw gietvloer van A tot Z, op basis van de geconstateerde vervormingen, scheuren of krassen. De meeste gietvloer herstelwerkzaamheden zijn door ons binnen een paar dagen uit te voeren. Dit betreft beschadigingen door vochtschade, een beschadiging van de toplaag of scheurvorming door werking van de ondergrond of een verontreiniging door olie of andere chemische substanties.


Voor gietvloeren zijn de volgende stappen noodzakelijk om uw gietvloer te herstellen:

Uitvoeringsstappen om uw gietvloer te herstellen
1. Beschadigde oppervlak schuren
2. Vetvrij maken van de te behandelen beschadigingen
3. Primer aanbrengen voor goede hechting van gietlaag aan de ondervloer
4. Behandelen van beschadigde plekken met versnelde polyurethaan of epoxy 
5. Nogmaals schuren van de nieuwe gietlaag
6. Aanbrengen van transparante coating of kleurcoating

Afhankelijk van de mate van verkleuring van uw bestaande PU gietvloer, kunnen reparaties zichtbaar blijven. Uiteraard doen wij alles om de bestaande vloer in kleur en tint zoveel mogelijk te benaderen. De garanties die wij u bieden zijn alleen van toepassing op de door ons gerepareerde vloerdelen. 

Beoordelen schade vloer
Schade aan de vloer? Dynamic Design Floors beoordeelt de schade en maakt een rapport op. In het rapport over de schade van de vloer stellen wij ook een hersteladvies op voor uw vloer. Dynamic Design Floors is een vloerenbedrijf dat vloeren ook kan herstellen.

Meting schade gietvloer
Tijdens een beoordeling kan het voorkomen dat de specieke schade aan de vloer gemeten moet worden. Een meting vindt meestal plaats als er vocht aanwezig is of de stroefheid gemeten dient te worden.

Rapport schade gietvloer
Na een beoordeling en/of meting van de schade aan de vloer wordt er een rapport opgesteld. In het rapport wordt de oorzaak van de schade, een advies en herstel van de vloer vermeldt.

Schade & Garantie

Wij bieden 3 jaar garantie op verkleuringen en herstelwerkzaamheden. Dit houdt onder meer in dat u ervan uit kunt gaan dat wij werken met kwalitatief hoogwaardige vulmiddelen en pigmenten (alifatische) en dat onze gietvloer herstelwerkzaamheden worden verricht volgens beproefde methodes. Ons applicatieteam weet de juiste uitvoeringsmaatregelen te treffen om uw gietvloer correct en gedetailleerd te herstellen. Naast onze garanties en zorgvuldige werkmethodiek bieden wij gedegen aannemersrisicoverklaringen zodat u zeker weet dat het werk volgens alle beproefde richtlijnen wordt uitgevoerd en dat de belangrijkste risico’s worden afgedekt.

Afhankelijk van de mate van verkleuring van uw bestaande PU gietvloer, kunnen reparaties zichtbaar blijven. Uiteraard doen wij alles om de bestaande vloer in kleur en tint zoveel mogelijk te benaderen. De garanties die wij u bieden zijn alleen van toepassing op de door ons gerepareerde vloerdelen.

Dynamic Design Floors neemt haar vak serieus en heeft zich daarom aangesloten bij NOA. Via NOA zijn wij goed op de hoogte van alles wat in de sector leeft. Zo conformeert DDF zich aan consumentenvoorwaarden en kunt U als klant een beroep doen op de Afbouwgarantieregeling. T.g.v. U zijn wij op de hoogte van de laatste innovaties op ons vakgebied.

Stap 1:De schade beoordelen

Stap 2:De schade herstellen

Stap 3:Het eindresultaat

Schade? Wij herstellen uw vloer!

Wilt u een bestaande PU gietvloer laten herstellen naar de kleur en tint die deze jaren geleden had? Soms is er niet veel nodig om uw gietvloer weer de juiste tint en kwaliteit te geven. Gietvloer herstel is snel te realiseren. Zeker als er weinig krassen of beschadigingen voorkomen. Wij herstellen uw gietvloer van A tot Z, op basis van de geconstateerde vervormingen, scheuren of krassen. De meeste gietvloer herstelwerkzaamheden zijn door ons binnen een paar dagen uit te voeren. Dit betreft beschadigingen door vochtschade, een beschadiging van de toplaag of scheurvorming door werking van de ondergrond of een verontreiniging door olie of andere chemische substanties.

  1. Beschadigde oppervlak schuren
  2. Vetvrij maken van de te behandelen beschadigingen
  3. Primer aanbrengen voor goede hechting van gietlaag aan de ondervloer
  4. Behandelen van beschadigde plekken met versnelde polyurethaan of epoxy
  5. Nogmaals schuren van de nieuwe gietlaag
  6. Aanbrengen van transparante coating of kleurcoating